باروت


 

به  هزار و یک دلیل مجبور شدیم دوباره از نو شروع کنیم

اگر لازم باشد هزار و یک بار دیگر هم اینکار را انجام می دهیم

یا علی

منتظز سری جدید ما می توانیم ها باشید